Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2013

brudneserca
Żyj każdym momentem, śmiej się każdego dnia, kochaj niewyrażalnie.

December 08 2013

brudneserca
5629 e7a9
brudneserca
5564 f0a9
Reposted byifyoucouldseemenow ifyoucouldseemenow
brudneserca
5542 8285
Reposted bymarthaska marthaska
brudneserca
5529 274b

December 06 2013

brudneserca
2237 5d98
Reposted bymicarosedangerzonemyowncosmospawelq89goraca-czekoladaczekoladowysenperfectlylonelypaniabsurdNovemberGirlskokwbokmrsjuliettemyownsunrise
brudneserca
2188 65af
Reposted bymeisterluk meisterluk
brudneserca
2163 2706

November 30 2013

brudneserca
Chciałbym wierzyć, że kiedyś znajdzie mnie
Dobra chwila, która wskaże mój prawdziwy cel,
Poda mi swą dłoń i zaprowadzi mnie
łatwą drogą poprzez cienie, poprzez ludzki gniew
Tam już będę ja, pokażę swą twarz
Prawdziwy ja
I znowu łudzę się, czekam na ten dzień,
To jeszcze nie koniec - ja to wiem,
Za mało mówię słów, które mają sens, mają sens
Zabijam w sobie gniew tracąc wiarę, że
kiedyś coś zmieni także mnie
Tak mało słyszę słów, które mają sens, mają sens
Ciągle walczę i wciąż przegrywam, ja
w walce z samym sobą nie mam przecież żadnych szans
Coraz więcej łez ginie pośród mgły,
jak poskarżyć się przed sobą, że już nie mam sił?
— Carrion
brudneserca
3237 595b 500
Reposted bydarzyk darzyk
brudneserca
3035 6abf
Reposted byadrianna-labedzkaChelseaSmile
brudneserca
3014 2831

November 24 2013

brudneserca
3359 0994 500
Reposted byHerBlackWingsunfoldmeiamsmalltogetherforalwaysinyourheart

November 22 2013

brudneserca
5757 30b0
Reposted byczarnefantazjeserialkiller
brudneserca
5741 42f6
Reposted byMrsEuterpekokkosowabemygabrielDreamInMyPocket
brudneserca
5225 76b9
brudneserca
5203 3c66
brudneserca
7074 db71
Reposted bymarshallmathers marshallmathers

November 19 2013

brudneserca
Play fullscreen
"If you're gone, then I need you
If you're gone, then how is any of this real?
When I'm on, I believe you
When I'm not, my knees don't even seem to feel"

November 17 2013

brudneserca
8353 0673
Reposted bymarshallmathers marshallmathers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl